Menu Zamknij

Oferta

Oferta firma GabPa z Krakowa:

  • sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne,
  • przyłącza wodociągowe, przyłącza kanalizacyjne
  • odwadnianie terenów oraz obiektów budowlanych za pomocą drenażu rurowego lub „francuskiego” (drenaż działek i innych terenów),
  • roboty ziemne,
  • nadzory budowlane.

Sieci wodociągowe i przyłącza – Kraków

Zapewniamy wykonanie projektu sieci i przyłączy – zarówno kanalizacyjnych, jak i wodociągowych. Projekt przygotowujemy po dokonaniu wizji lokalnej w miejscu inwestycji. Zależy nam na zapewnieniu kompleksowej obsługi, dlatego oprócz wyprojektowania i wykonawstwa odpowiadamy za uzyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę.

Gwarantujemy pomoc w załatwianiu formalności związanych z uzyskiwaniem pozwoleń w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie oraz Zarządzie Infrastruktury i Transportu w Krakowie. Dopełniamy wszelkich formalności związanych z odbiorem wykonanych prac przez właściwe instytucje – zarządcę drogi, gestora sieci wod-kan.

Nadzór budowlany

Pełnimy również nadzór budowlany w specjalności instalacyjnej, zarówno jako kierownik budowy, jak i inspektor nadzoru. Posiadamy niezbędne uprawnienia oraz bogate doświadczenie w obsłudze inwestycji w branży wodno-kanalizacyjnej. Dokonujemy wszelkich formalności związanych z budownictwem, od pozwolenia na budowę do końcowego odbioru i pozwolenia na użytkowanie. 

Roboty ziemne

Zajmujemy się również odwadnianiem terenów oraz obiektów budowlanych za pomocą drenażu rurowego lub „francuskiego” – wykonujemy drenaż działek i innych obiektów oraz terenu. Oferujemy także naszym klientom szeroko rozumiane roboty ziemne