Menu Zamknij

Realizacje

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej przy ul. Bieżanowskiej w Krakowie. Przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zostało wykonane z rur Ø300 mm kielichowych, kamionkowych glazurowanych, natomiast przyłączenie do miejskiej sieci wodociągowej z rur z żeliwa sferoidalnego DN150 mm.

Przyłącz wodociągowy i kanalizacyjny do budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z podziemnymi parkingami przy ul. Zbrojarzy w Krakowie. Podczas realizacji wymienionego obiektu nasza firma wykonała przyłącz wodociągowy, kanalizacyjny, sieć kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym. Schemat oraz zdjęcia z budowy zbiornika z rur PE Ø500 mm poniżej.

Przyłącz wodociągowy i kanalizacyjny do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych o oznaczeniu D1 i D2 z garażem podziemnym i instalacjami wewnętrznymi przy ul. Pękowickiej w Krakowie. Podczas realizacji wymienionej inwestycji wykonaliśmy przyłącz wody, kanalizację sanitarną, deszczową z retencją wody opadowej. Retencja zrealizowana została poprzez montaż zbiorników ROK-PE HD, są to dwuścienne zbiorniki polietylenowe w kształcie walca o osi poziomej do zabudowy podziemnej, wykonane z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD na bazie strukturalnych spiralnych rur dwuściennych o wysokiej sztywności obwodowej SN8.

Budowa kanalizacji deszczowej i montaż studni betonowych

​Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna przy ul. Architektów w Krakowie – etap III. Budowa kanalizacji deszczowej z rur PP Ø1200 pełniących funkcję zbiornika retencyjnego, rur PVC Ø500, Ø300 oraz Ø160 mm. Montaż studni betonowych Ø2000 oraz Ø1200 mm. Kanalizacja sanitarna: rury PVC Ø250 oraz studnie betonowe Ø1000 mm.

Budowa miejskiej osiedlowej sieci ciepłowniczej

Budowa miejskiej osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z budową przyłączy do budynków biurowo-usługowych A, B, C przy ulicy Czerwone Maki i Bobrzyńskiego Boczna w Krakowie. Sieć ciepłownicza preizolowana 2x DN200 mm stanowi odgałęzienie od sieci preizolowanej 2x DN300 mm, na odcinku końcowym redukcja średnicy sieci, kolejno z każdym z przyłączy do projektowanych budynków, za przyłączem do budynku A redukcja z DN200 na DN125 oraz z DN125 na DN100, za przyłączem do budynku B redukcja z DN100 na DN65 mm. Odcinek końcowy stanowi przyłącz do budynku C o średnicy 65 mm. Łączna długość wykopów
864,2 m.

Budowa sieci wody, kanalizacji ogólnospławnej i ciepłowniczej

Budowa sieci wody, kanalizacji ogólnospławnej, ciepłowniczej wraz z budową przyłączy dla zespołu dwóch budynków biurowo-usługowych D i E przy ul. Czerwone Maki w Krakowie. Przyłącz kanalizacji ogólnospławnej do istniejącego kanału ogólnospławnego Ø500 mm poprzez istniejącą studzienkę Ø1200 mm w ul. Czerwone Maki z rur kamionkowych DN200 mm. Budowa kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych Ø1000, Ø1200 mm . Montaż 2 zbiorników żelbetowych o wym. 4,3mx1,4m o H=1m, dwóch wysokosprawnych separatorów koalescencyjnych  o przepustowości 10 dm3·s-1, 6 dm3·s-1, dwóch separatorów zawiesin o Ø wew. 1200 mm, pojemności V=1,0 m3, dwóch wirowych regulatorów przepływu. Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej do budynku z rur PEHD DN200 mm. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana z rur PVC DN250, DN200 oraz DN160 mm. Włączenie do istniejącego wodociągu z żeliwa sferoidalnego DN150 mm w chodniku ul. Czerwone Maki poprzez trójnik żeliwny 150/80/150. Wykonanie komory startowej i odbiorczej oraz przecisku sterowanego w rurze osłonowej PE DN200 mm, rura przewodowa PETS SDR11 DN90. Przyłącz cieplny: włączenie do sieci cieplnej 2 x 219,1/315 mm  za pomocą trójnika preizolowanego prostopadłego 219,1/315/76,1/140.

Budowa rozdzielczej, miejskiej sieci wodociągowej

Budowa rozdzielczej, miejskiej sieci wodociągowej z zastosowaniem rur z żeliwa sferoidalnego o średnicy DN100 mm wraz z budową przyłączy wody do zespołu trzech budynków mieszkalnych przy ul. Seweryna Goszczyńskiego i Żołnierskiej w Krakowie.

​Budowa miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej

​Budowa miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej z rur kamionkowych, glazurowanych kielichowych oraz przeciskowych o średnicy DN300 mm wraz z budową przyłączy z rur kamionkowych Ø150 mm oraz PVC 160 mm do zespołu trzech budynków mieszkalnych przy ul. Seweryna Goszczyńskiego. Montaż studni betonowych prefabrykowanych Ø1200 oraz Ø1000 mm.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej z retencją wraz z przyłączami

Budowa sieci kanalizacji deszczowej z retencją wraz z przyłączami do zespołu trzech budynków mieszkalnych przy ul. Goszczyńskiego w Krakowie. Kanalizacja deszczowa wykonana z rur PP (z polipropylenu) z kielichem do kanalizacji zewnętrznej bezciśnieniowej o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej, sztywność obwodowa SN8 kN·m-2 DN600 mm oraz DN800 mm. Montaż dwóch wirowych pionowych regulatorów przepływu, studni prefabrykowanych betonowych Ø1500, Ø1000, Ø600, Ø500 mm.

Montaż zbiornika retencyjnego i studni betonowych

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami przy ul. Żniwnej/Górników w Krakowie. Montaż zbiornika retencyjnego z rur GRP Ø1400 mm, studni betonowych Ø3000 – 1 szt. Ø3500 – 4 szt. oraz 2 separatorów substancji ropopochodnych. Budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 mm, montaż betonowych studni Ø1000 mm.

Rozbudowa instalacji kanalizacji deszczowej

Rozbudowa instalacji kanalizacji deszczowej, budowa przyłącza instalacji kanalizacji deszczowej na os. Piastów. Montaż dwóch zbiorników retencyjnych kanalizacji deszczowej Ø2000 mm oraz 4,9×3,5×2,5 m.